स्तुती गीत

आमु आपने जुगु आपणु काजे गोवे ओसला ख्रिस्ती गीते अपलोड कोर सोकतला. तुमु इना गितोनु काजे मोफत डाऊनलोड कोर सोकतला धन्यवाद.  

Thumbnail image